2012.07.24

Ce blog a déménagé vers le portail de l’espéranto en Midi-Pyrénées
Nia blogo translokiĝis tien :
Aqueste blòg a mudat les catons aquí :

http://www.esperanto-midipyrenees.org

HEJ (Hungara Esperanto-Junularo) ankaŭ ĉi-jare okazigos sian Internacian Junularan Aranĝon (IJS) kaj elkore invitas vin ĉeesti. La evento okazos en tre taŭga tempo (tuj post SES kaj antaŭ FESTO), inter la 30a de julio kaj la 5a de aŭgusto, proksime al la hungara ĉefurbo. Aldone ankaŭ karavana kunveturo eblos al kaj de IJS.

Kial indas ankoraŭ partopreni? Ekzemple pro…

– koncerto de JoMo,
– la tradicia kaj bonfreneza akvobatalo,
– la vigla kaj amuza vespero kun aŭkcio kaj kazino,
– kuirateliero kun Petra,
– ĵonglado kaj produktado de ĵongliloj kun Zsófi,
– budapeŝtumo (+1 tago) kaj bambumo,
– libera kaj neformala postkongreso,
– la fabeleca loko…
– kaj ĉar atendas vin entuziasma, afabla organizanta teamo, kiu esperas je IJSa renkontiĝo kun vi. 😉

Gxis la 30-a de junio vi povas aliĝi en rabatita aliĝperiodo!

Pliaj informoj kaj aliĝilo troveblas ĉe http://www.ijs.hu/eo.

Tuj post mia alveno al Tuluzo okazis staĝo en Arrout, en ĉarma vilaĝo en la Pireneaj montaroj. La celo estis prepari la staĝantojn por la KER-ekzameno okazonta ĉisemajnfine. La ĉirkaŭaĵo mirigis min. Mi jam ekde longa tempo ne vidis tiel belajn grandajn montojn, kiuj ĉirkaŭis la domon, kaj la vilaĝon. La gastejo, kie ni loĝis, estas perfekta loko por renkontiĝoj, kaj rigardante de la fenestroj ni povis senti nin en la mezo de la naturo. Post nia alveno, post la kafumado kaj teumado la duono de la grupo iris al la bazaro aĉeti ingrediencojn por la posttagmeza kuirateliero, kaj tiuj, kiuj maltrankviliĝis pro la ekzameno, restis en la gastejo por partopreni la kurson. La bazaro okazis en apuda vilaĝo inter mezepokaspektaj dometoj kaj grandegaj arboj. Ekde mi estas en Suda-Francio, mi miras pri ĉio, tiel okazis ankaŭ en la bazaro. La etoso estis tute alia ol en la hungaraj bazaroj, en ĉiuj stratoj ludis muzikistoj, kaj la bazaro ne estis nur loko por aĉetumi, sed ankaŭ renkontiĝejo por la lokanoj. Mi vidis multajn interesajn homojn kaj manĝaĵojn, kaj mi devis forte sinteni, por ke mi ne aĉetu ĉion, kion mi vidas.

Reveninte de la aĉetado ni tagmanĝis dum pikniko, kien ĉiu kunportis manĝaĵojn de la hejmo, kaj ni dividis kun unu la alia. Post mallonga paŭzo komenciĝis la kuirateliero laŭ mia hungara recepto, kun la kunordigado de Niko. Ni preparis nian tradician pladon: gulyás supon, kiun mi jam multfoje preparis el Pollando, ĉar eksterlandanoj amas ĝin. Tion sekvis salado kaj rubarbtorto kiel deserto. Per la helpo de multaj manoj ni tre rapide preparis ĉion, dum la ekzameniĝontoj partoprenis la kurson. Longe daŭris nur la kuirado de la supo, kaj alproksimiĝante al la vespermanĝo, jam ĉiu senpacience atendis la gustumadon de la hungara plado. Kompreneble ĝi plaĉis al ĉiuj (kiel povus ne plaĉi?) kaj ĉiuj replenigis la teleron du aŭ trifoje. Post la vespermanĝo ni ludis mian plej ŝatatan ludon: homlupon, kio estas taŭga ludo por paroligi la timemajn komencantojn. Mi povas fajfaroni, ke en la unua ludo mi mortigis ambaŭ homlupojn en la unuaj du rondoj, kaj pro tio en la dua ludo mi tuj mortis…

La duan tagon atendis nin malbona vetero, do ni pasigis la tempon kursante en la domo. Ĉifoje estis kurso ne nur por la ekzameniĝontoj, sed ankaŭ por komencantoj. Dum la kursoj ĉiu malsatiĝis kaj post la tagmanĝo la vetero donacis al ni duonhoron sen pluvo. Ni tuj uzis la tempon por promeni iomete en la vilaĝo kaj viziti la lokon, kie okazis la Krokodila-renkontiĝo. Kiam la vetero denove malebligis al ni ĝui la naturon, mi faris mallongan prelegon pri mia urbo, Szeged, kaj pri la universitata fako, kie mi lernis Esperanton. La prelego iomete plilongiĝis pro la demandoj kaj pro la diskutado pri la situacio de la lingvo en mia lando. Nia tempo rapide pasis, kaj ni jam devis forlasi la belan ejon kaj reiri al la brua urbo. Mi tre ĝojis ke mi povis ekkoni pli multe da espernatistoj, konigi mian kulturon kun aliaj, kaj pasigi tempon ĉirkaŭate kun montoj. Mi esperas ke mi povos viziti la venontan Krokodilan-renkontiĝon!


Saluton Karaj Asocianoj!

Mi estas Zsófia Pataki el Hungario, kelkaj de Vi jam konas min de la Manĝoklaĉoj, aŭ de la semajnfina staĝo. Mi alvenis al Tuluzo antaŭ unu semajno, kaj mi restos kun vi ĝis la unua semajno de julio.

Mi estas sufiĉe nova esperantistino, mi konatiĝis kun Esperanto antaŭ malpli ol du jaroj, kiam komenciĝis esperanta fako en mia universitato. Mi ĉiam interesiĝis pri lingvoj, kaj mi scivolis, kiel aspektas artefarita lingvo, kaj kiel homoj uzas ĝin. Post duonjaro da studado mi partoprenis mian unuan renkontiĝon, la IJF-n en Italio. Tiam mi konis neniun kaj malbone parolis la lingvon, sed mi tuj enamiĝis kun la movado kaj ekkonis multajn novajn amikojn. Maje mi ekzameniĝis pri Esperanto, kaj en junio mi finis mian universitaton en la fako plenkreskuledukado. Somere mi partoprenis la Roskilde Festivalon en Danio kun esperantistoj, kaj helpis dum la organizado de IJS (Internacia Junulara Semajno en Hungario).

En septembro 2011 mi translokiĝis al Pollando, al Bjalistoko, kie mi laboris 9 monatojn kiel volontulo ĉe la Bjalistoka Esperanto-Societo. Mia lingva nivelo multe pliboniĝis, mi eksciis novajn aferojn pri la movado kaj mi eklernis kiel instrui esperanton. Dank’ al Esperanto mi multe vojaĝis dum la jaro kaj mi vizitis kiel eble plej multe da aranĝoj. Proksimiĝante al la fino de mia volontulado en Bjalistoko, mi eksciis, ke ankaŭ Tuluzo serĉas volontulon, kaj mi tre ĝojis, ke mi povis veni por unu monato. Mi ĝojas, ke mi povas ekkoni tiun belan landon, aktivajn esperantistojn, kaj la francan lingvon, kio estas same malfacila por mi, kiel la pola.

Somere mi kunorganizos kelkajn aranĝojn: IJS-n en Hungario, kaj SES en Slovakio. Mi kore invitas ĉiujn al ambaŭ aranĝoj! Komence de majo mi iĝis estrarano de HEJ (Hungara Esperanta Junularo), kaj mia celo estas pliaktivigi la junularan movadon, almenaŭ en mia universitata urbo, kie mi instruos la venontajn lernantojn en la esperanta-fako. Tre plaĉas al mi la aktivado de Tuluzo, kaj mi esperas, ke mi eklernos kelkajn aferojn, kiujn mi povos utiligi dum mia agado en Hungario.

Mi ŝatus multe de Vi ekkoni, kaj vivigi la internacian lingvon!

Ĝis espereble baldaŭ!

C’est à Arrout, au cours du week-end des 24 et 25 mars dernier que j’ai commencé à découvrir l’Esperanto.
J’ai eu la chance et le plaisir de le faire dans un lieu magnifique, autant par les paysages que par la maison et ses hôtes.
La printempo en Arrout
J’ai particulièrement apprécié l’état d’esprit de toutes les personnes présentes : convivialité, fraternité, simplicité, authenticité, générosité, partages multiples, accompagnement, entraide, ……..
Le samedi matin, après un temps d’accueil pendant lequel nous avons pu faire connaissance, c’est avec Marion que nous avons commencé le premier cours de débutants.Je tiens à remercier Marion pour qui elle est et pour ses compétences pédagogiques, ce fut un apprentissage plaisir très riche pour moi.
Après un repas pic nic partagé, nous sommes allés marcher dans cette belle campagne. Tout en observant notre environnement, nous avons fait des phrases en Esperanto pour utiliser une liste de prépositions. Heureusement que je faisais équipe avec des espérantistes avancés !
Tout au long du week-end, les cours ont alterné avec d’autres activités, ce qui a permis une meilleure intégration.
Je tiens à remercier particulièrement Marie-Angèle qui me parlait de l’Esperanto depuis août 2011 et qui m’a permis de participer à ce stage.
C’est une expérience que j’aurai plaisir à renouveler !
Ginette

Kiel ni informis en la pasinta Krokodil’, UEA lanĉos unuafoje en la tuta mondo skriban ekzamenon por ĉiuj personoj, kiuj deziras akiri atestilon pri sia kapablo en Esperanto, konforme al la niveloj B1, B2 kaj C1 de la Komuna Eŭropa Referenc-Kadro.

Tiu granda evento okazos la 9an de junio en pli ol 20 urboj, inter kiuj estas Tuluzo. Por taksi vian nivelon, eblas elŝuti la specimenojn el la retejo de edukado.net aŭ kontakti nian asocion.

La tutmonda ekzameno estas skriba, sed ĝia atestilo estas memstara kaj havas propran valoron eĉ sen la parola parto. Vi konservos la elekteblon trapasi tiun duan parton en alia okazo (precipe dum kongresoj).

Aliĝi por trapasi la tutmondan ekzamenon eblos ĝis la 15a de majo (kontaktu nin).

Jam aliĝis 90 personoj. Ĉu ankaŭ vi volas sperti ĝin?

PRINTEMPAJ FLOROJ

2012.04.07

Jen aprilo, ekaperas printempaj floroj…
Inter ili la lasta numero de via krokodil’, laŭ malnova versio. La nova retejo ankoraŭ ne pretas. La monato ekis sufiĉe malvarme, la ĝermado iom malfruas sed certe ĝi aperos antaŭ la somero.
Post du semajnoj aperos la plej rara, pirenea floro, la Krokodila Renkontiĝo, jam dudek personoj aliĝis, ankoraŭ eblos partopreni, por ĝui aŭ eĉ nur flari ĝin. Sed hastu, kiel eble plej frue aliĝu rete (http://krokodila2012.wordpress.com).

Bildo

En junio, aperos hungara floro, nia nova volontulino Szofia, kiu, pro jama volontulado en Bjalistoko, ne povos liberiĝi antaŭ tiu monato. Ŝi tamen restos unu plian semajnon en julio.
Iom poste floros la tutmonda skriba KER-ekzameno, la 9an de junio, plurpetala kaj vitaminplena, laŭplaĉe B1, B2, C1.
Sed tiuj menciindaj floroj ne forgesigu kaj malkreskigu niajn kutimajn kaj ĉiam vizitindajn rendevuojn, manĝo-klaĉojn, staĝojn,   diskutvesperojn… Akvumu vian lingvon per interesaj diskutoj kaj riĉaj renkontoj.
Kaj ne forgesu ke sen bonvolemaj ĝardenistoj, sen minimuma (kun)laboro,  floroj malbone kreskas…, helpu nin deĵori ĉe budoj, diskonigi kursojn kaj atelierojn, riĉigi aranĝojn … Tio verdigas la manon kaj varmigas la koron.

Jaŭdon la 29-an de Marto en ENSEEIHT de Tuluzo dudekkelke da tuluzanoj (preskaŭ ĉiuj esperantistoj) aŭskultis kun plezuro la prelegon pri Rumanio de Rodica Todor, prezidantino de IFEF (Internacia Fervojista Esperanto-Federacio). Brile tradukis ĝin Daniel Maynau.

La preleganto prezentis al ni “sian Rumanion” kiel ŝi diris, iom malsaman de tiu diskonigita de ŝablonoj sufiĉe disvastigitaj. Ŝi traktis multajn temojn : geografion, politikon, ekonomion, historion… Ni konatiĝis kun la diverseco de tiu lando, kiu ŝajnas situanta ĉe la orienta ekstremo de Eŭropo dum ĝi estas fakte mezdistance inter Atlantiko kaj Urala montaro, t.e en la centro mem de nia kontinento, kiel ŝi atentigis nin. La diverseco estas videbla ne nur en la pejzaĝoj, la klimato sed ankaŭ en la kutimoj de la loĝantaro (kunekzistado pacema de pluraj naciecoj kaj religioj naskita de multmova historio).

Poste ni ĝuis virtualan rondiron kaj la multaj fotoj ebligis al ni admiri la ĉefajn urbojn de la tuta lando kun iliaj preĝejoj kaj aliaj belaj monumentoj.

Fine de sia parolado, Rodica respondis tre afable al la demandoj metitaj de la aŭskultantaro kaj invitis nin viziti ŝian landon.

Paule Burnel

Ni bezonas nek nukleajn armilojn nek nukleajn centralojn.
Ni bezonas pacan kaj puran mondon.

A la demande de Taeko Osioka , qui nous avez rendu visite à Toulouse il y a 2 ans, nous relayons l’appel des femmes d’Hirochima visant à collecter des messages de paix venant du monde entier.

Estimataj, kaj karaj gesinjoroj en la mondo,
Ni, la plenuma komitato de la Internacia Virina Tago de UN 2012 Hirosima, konsistas el 23 organizoj kaj la municipo Hirosima, salutas vin solidarece, kaj elkore alvokas al vi.
En la 11-a de marto, 2012, por la Internacia Virina Tago de UN en la 8-a de marto, ni havos kunvenon por kunlaboro per saĝoj kaj fortoj, kaj antaŭenpuŝi konstruon de socio por komuna partopreno de geviroj.
Virinoj de la gubernio kaj de la urbo Hirosima organizas kunlaborojn por heredigo de paca socio al sekvanta generacio. Nur en paco ni povas koncentri fortojn por antaŭenpuŝo de komuna partopreno de geviroj.
Pasas unu jaro post la katastrofo de orienta regiono de Japanio, kaj ni havos la Tagon en malfacia sitiuacio de rekonstruado el la eventon.
Staras granda problemo al ĉiu generacio nun kaj poste, katastrofoj en la mondo pro kruelaj atakoj kaj de naturo kaj de akcidentoj de atomcentralo. En la Tago 3.11 ni invitos al la kunveno prelegantojn el koncernaj fakoj, kaj konsiliĝos kunlabori al socio de komuna kaj egalrajta partopreno de geviroj.
Ni virinoj de atombombita Hiroŝimo komunikos per laŭta voĉo al la homoj en Japanio kaj en la mondo, por ke ni iru sur la vojo al ekspluato de energiaj fortoj Ne dependante de nuklea povo.
Ni kun kordeziro de la atombombitoj “Ne plu Hibakŝoj (1)” alvokas ĉesigi uzon de atomcentraloj.
S-ino NOBUMASA Tieko, Prezidanto de la plenuma komitato por la Internacia Virina Tago
2012, Hirosima, La municipo Hirosima kun guberniaj kaj urbaj organizoj: Arko de Hirosima/ Ligo de WE-palaco/ Kina karavano/ Novjapana Virina asocio/ Tutlanda ligo de vartistoj/ Hirosima Esperanto-Centro/ Ligo de medicinaj sindikatoj/ Emerita sindikatoj/ Instruista laborsindikato/ Ligo de solaj patrino k infano(urba)/ Laborsindikato de municipaj oficistoj/ Laborsindikato de urbaj oficistoj/ Ligo de patrinoj/

Limdato kaj aliaj: ĝis la 5-a, feb. 2012. Maksimume sur unu leterpapero A-4 formata. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni.Kun notoj petataj: Nomo, sekso, aĝo se eble, profesio, loĝloko (urbonomo), lando.Kontaktoadreso: OSIOKA Taeko osioka@mua.biglobe.ne.jpOogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima, 734-0041 Japanio
Notoj
(1) Hibakŝo : viktimo aŭ postvivanto el la atombombadoj de Hiroŝimo kaj Nagasako.

Le comité « Anem Òc » appelle à manifester à Toulouse le 31 mars 2012 pour réclamer une loi qui donne un véritable statut juridique aux langues dites régionales. Cette journée de manifestation sera aussi relayée en Bretagne, au Pays Basque, en Catalogne et en Alsace. De nombreux espérantistes se mobiliseront à cette occasion pour soutenir l’appel et échanger autour des questions linguistiques et de la place que pourrait y prendre l’espéranto. Un village associatif occupera la place de l’Europe. Le Centre Culturel Espéranto y sera présent : si vous souhaitez participer, merci de prendre contact avec nous.

Plus d’infos : http://anemoc.org

tolosa