Mesaĝo por la Internacia Virina Tago 2012, Hiroŝimo

2012.01.23

Ni bezonas nek nukleajn armilojn nek nukleajn centralojn.
Ni bezonas pacan kaj puran mondon.

A la demande de Taeko Osioka , qui nous avez rendu visite à Toulouse il y a 2 ans, nous relayons l’appel des femmes d’Hirochima visant à collecter des messages de paix venant du monde entier.

Estimataj, kaj karaj gesinjoroj en la mondo,
Ni, la plenuma komitato de la Internacia Virina Tago de UN 2012 Hirosima, konsistas el 23 organizoj kaj la municipo Hirosima, salutas vin solidarece, kaj elkore alvokas al vi.
En la 11-a de marto, 2012, por la Internacia Virina Tago de UN en la 8-a de marto, ni havos kunvenon por kunlaboro per saĝoj kaj fortoj, kaj antaŭenpuŝi konstruon de socio por komuna partopreno de geviroj.
Virinoj de la gubernio kaj de la urbo Hirosima organizas kunlaborojn por heredigo de paca socio al sekvanta generacio. Nur en paco ni povas koncentri fortojn por antaŭenpuŝo de komuna partopreno de geviroj.
Pasas unu jaro post la katastrofo de orienta regiono de Japanio, kaj ni havos la Tagon en malfacia sitiuacio de rekonstruado el la eventon.
Staras granda problemo al ĉiu generacio nun kaj poste, katastrofoj en la mondo pro kruelaj atakoj kaj de naturo kaj de akcidentoj de atomcentralo. En la Tago 3.11 ni invitos al la kunveno prelegantojn el koncernaj fakoj, kaj konsiliĝos kunlabori al socio de komuna kaj egalrajta partopreno de geviroj.
Ni virinoj de atombombita Hiroŝimo komunikos per laŭta voĉo al la homoj en Japanio kaj en la mondo, por ke ni iru sur la vojo al ekspluato de energiaj fortoj Ne dependante de nuklea povo.
Ni kun kordeziro de la atombombitoj “Ne plu Hibakŝoj (1)” alvokas ĉesigi uzon de atomcentraloj.
S-ino NOBUMASA Tieko, Prezidanto de la plenuma komitato por la Internacia Virina Tago
2012, Hirosima, La municipo Hirosima kun guberniaj kaj urbaj organizoj: Arko de Hirosima/ Ligo de WE-palaco/ Kina karavano/ Novjapana Virina asocio/ Tutlanda ligo de vartistoj/ Hirosima Esperanto-Centro/ Ligo de medicinaj sindikatoj/ Emerita sindikatoj/ Instruista laborsindikato/ Ligo de solaj patrino k infano(urba)/ Laborsindikato de municipaj oficistoj/ Laborsindikato de urbaj oficistoj/ Ligo de patrinoj/

Limdato kaj aliaj: ĝis la 5-a, feb. 2012. Maksimume sur unu leterpapero A-4 formata. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni.Kun notoj petataj: Nomo, sekso, aĝo se eble, profesio, loĝloko (urbonomo), lando.Kontaktoadreso: OSIOKA Taeko osioka@mua.biglobe.ne.jpOogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima, 734-0041 Japanio
Notoj
(1) Hibakŝo : viktimo aŭ postvivanto el la atombombadoj de Hiroŝimo kaj Nagasako.

Advertisements

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: