Saluton Karaj Asocianoj!

Mi estas Zsófia Pataki el Hungario, kelkaj de Vi jam konas min de la Manĝoklaĉoj, aŭ de la semajnfina staĝo. Mi alvenis al Tuluzo antaŭ unu semajno, kaj mi restos kun vi ĝis la unua semajno de julio.

Mi estas sufiĉe nova esperantistino, mi konatiĝis kun Esperanto antaŭ malpli ol du jaroj, kiam komenciĝis esperanta fako en mia universitato. Mi ĉiam interesiĝis pri lingvoj, kaj mi scivolis, kiel aspektas artefarita lingvo, kaj kiel homoj uzas ĝin. Post duonjaro da studado mi partoprenis mian unuan renkontiĝon, la IJF-n en Italio. Tiam mi konis neniun kaj malbone parolis la lingvon, sed mi tuj enamiĝis kun la movado kaj ekkonis multajn novajn amikojn. Maje mi ekzameniĝis pri Esperanto, kaj en junio mi finis mian universitaton en la fako plenkreskuledukado. Somere mi partoprenis la Roskilde Festivalon en Danio kun esperantistoj, kaj helpis dum la organizado de IJS (Internacia Junulara Semajno en Hungario).

En septembro 2011 mi translokiĝis al Pollando, al Bjalistoko, kie mi laboris 9 monatojn kiel volontulo ĉe la Bjalistoka Esperanto-Societo. Mia lingva nivelo multe pliboniĝis, mi eksciis novajn aferojn pri la movado kaj mi eklernis kiel instrui esperanton. Dank’ al Esperanto mi multe vojaĝis dum la jaro kaj mi vizitis kiel eble plej multe da aranĝoj. Proksimiĝante al la fino de mia volontulado en Bjalistoko, mi eksciis, ke ankaŭ Tuluzo serĉas volontulon, kaj mi tre ĝojis, ke mi povis veni por unu monato. Mi ĝojas, ke mi povas ekkoni tiun belan landon, aktivajn esperantistojn, kaj la francan lingvon, kio estas same malfacila por mi, kiel la pola.

Somere mi kunorganizos kelkajn aranĝojn: IJS-n en Hungario, kaj SES en Slovakio. Mi kore invitas ĉiujn al ambaŭ aranĝoj! Komence de majo mi iĝis estrarano de HEJ (Hungara Esperanta Junularo), kaj mia celo estas pliaktivigi la junularan movadon, almenaŭ en mia universitata urbo, kie mi instruos la venontajn lernantojn en la esperanta-fako. Tre plaĉas al mi la aktivado de Tuluzo, kaj mi esperas, ke mi eklernos kelkajn aferojn, kiujn mi povos utiligi dum mia agado en Hungario.

Mi ŝatus multe de Vi ekkoni, kaj vivigi la internacian lingvon!

Ĝis espereble baldaŭ!

Advertisements

Le comité « Anem Òc » appelle à manifester à Toulouse le 31 mars 2012 pour réclamer une loi qui donne un véritable statut juridique aux langues dites régionales. Cette journée de manifestation sera aussi relayée en Bretagne, au Pays Basque, en Catalogne et en Alsace. De nombreux espérantistes se mobiliseront à cette occasion pour soutenir l’appel et échanger autour des questions linguistiques et de la place que pourrait y prendre l’espéranto. Un village associatif occupera la place de l’Europe. Le Centre Culturel Espéranto y sera présent : si vous souhaitez participer, merci de prendre contact avec nous.

Plus d’infos : http://anemoc.org

tolosa

 

En la kastelo Grezijono, inter la 8a kaj la 15a de Aŭgusto okazis FESTO.
Kiel kutime, ĉiuvespere estis koncertoj, dank’al Floreal Martorell, kiu ĉiam perfekte zorgas pri ĉiuj muzikteknikaĵoj.
Bonŝance la vetero estis preskaŭ ĉiam bona, kaj la scenejo, antaux la kastelo, estis en mirinde belega loko, ĉefe kiam la koncertoj komenciĝis dum la sunsubiro!


Fakte, dum la tuta semajno, mi estis sufiĉe okupata, mi estis kuirhelpanto ofte kaj tagmeze kaj vespere, sed estis ĉiam bona etoso, kaj ni multe babilis kaj ridis en tiu kiurejo!
Mi tamen feriis dum unu tago por partopreni la ekskurson al la apudaj kasteloj, en unu el ili, la gvidistino estis bo-filino de Esperantistino kiu ofte venas al Grezijono, eĉ se ŝi ne parolis la lingvon!
Ni tamen provis intertrakti kun ŝi ke la venonta FESTO okazu en tiu luksa kastelo, sed ni bedaŭre ne sukcesis konvinki ŝin.
Nun mi estas en la Centra Oficejo de UEA, kien mi iris rekte de FESTO por labori kiel volontulo ĉe TEJO dum unu jaro.

Kelkaj pliaj fotoj

Verkis Sebĉjo

Unua objekto estis Saturno, kiu troviĝis tiam en Virgo. Ĝi montris siajn ringojn kaj striojn.

Dua objekto. Post tiu bela planedo, mi celis teleskope ĉe la konstelacio de Herkulo, pli precize ĉe M13 kiu estas globa stelamaso farita el pli ol pluraj centmiloj da steloj. Tial ĝi nomigxas M13. Malkovrita de Edmond Halley en 1714, Charles Messier aldonis ĝin en sia katalogo en 1764. Ĝi do portas la M de Messier en sia nomo.

Tria objekto. Sekve, ni iris ĉe Liro en kiu troviĝas Vego, kiu estis nia norda stelo antaŭ kelkaj miloj da jaroj. En tiu konstelacio mi celis M57 kiu estas eksstelo. Ni vidas nun nur la gason, laŭ ringa formo, kiu eskapis el tiu stelo kiam ĝi mortis.

Kvara objekto − M8 situas ĉe sagitario, sude kaj proksime de la horizonto, lime de Lakta Vojo. Fakte estas du objektoj. Unu estas nebulozo kaj la alia estas malfermita amaso. Sed ĝia malalteco super la horizonto necesigas bonan ĉielon.

Kvina objekto − M17. Nebulozo laŭ “artikeca” formo. Ĉiam en la sama konstelacio. Eble ni devus fumi por plibonigi la vidon.

Sesa objekto M27. Planeda nebulozo kiel M57. Ĝi estas eksstelo kiu mortis forigante gason videblan laŭ formo de ronĝita pomo. Ĝi lokiĝas ĉe konstelacio de Vulpino.

Lasta objekto, M51 lokita ĉe konstelacio Ĉashundoj. Du galaksioj, unu manĝanta la alian. sed por vidi tion, oni bezonas bonan ĉielon kaj praktiki malrektan vidadon. Tiel ni ne plu uzas la konusojn de la okulo sed ĝiajn bastonetojn, kiuj pli sentivas. Eble alian fojon ni pli parolos pri tio.

PS: La bildoj enmetita en tiun artikolon ne tro malsimilas de la objektoj videblaj per la teleskopo, kiun ni uzis, kvankam estas diferenco kun nia observado.

Verkis Marko Roger

Ce dimanche 6 mars à l’église Saint-Sylve un public de 150 personnes a pu apprécier le concert gratuit offert par le chœur inter-régional Interkant’; qui avec 45 choristes et musiciens interprétaient le Ĝenerala kanto.

Le Ĝenerala kanto est l’adaptation en espéranto de dix poèmes de l’oratorio Canto general de Pablo Neruda mis en musique par Mikis Theodorakis. C’est un ensemble de 250 poèmes publié en 1950 par le poète chilien P. Neruda (1904-1973). Écrit en grande partie dans la clandestinité, le Canto general est un cri de lutte contre toutes les formes d’oppression de l’époque des conquistadors à celle des dictateurs contemporains, mais aussi un chant de solidarité avec les opprimés, les humiliés et les exploités.
Vivant en exil après s’être opposé à la dictature de son pays, le compositeur grec Mikis Theodorakis, a commencé à mettre en musique une partie du Canto general en 1973. Sa musique – empreinte de force, violence, douleur et tristesse – renforce la puissance des vers de son ami Neruda.

Les dix poèmes ont été chantés ou déclamés en espéranto par le chœur et deux solistes accompagnés de piano, guitare basse, vibraphone et timbales.
L’interprétation de Fabrice le baryton était très émouvante, et le jeune aveugle, tenant sa partition en braille devant lui, a impressionné le public. Zdravka, mezo-soprano, a recueilli de nombreux applaudissements.

Interkant' Toulouse

 

Le chœur Interkant’
Créé en 2009, Interkant’ est un chœur inter-régional qui regroupe différents chœurs espérantophones de Bretagne, Normandie, Alsace, Toulouse et Sud-Ouest, Paris, Le Mans et Angers. Sous la direction de Franjo Lévêque, il a déjà donné cinq représentations du Ĝenerala Kanto : en 2009 à Bouresse (86), en 2010 à Hillion (22), Kaiserslautern (Allemagne), Le Mans (72),et La Havane (Cuba)

Et l’espéranto dans tout ça ?
Magistral dans sa version originale en espagnol, le chœur Interkant’ a néanmoins voulu renforcer le message universel du Canto general en interprétant cette œuvre en espéranto dans une traduction de G. Lagrange.
Cette langue internationale initiée en 1887 par un médecin juif polonais (Louis-Lazare ZAMENHOF) épris – comme Pablo NERUDA et Mikis THEODORAKIS – de justice et de fraternité, a pour but de favoriser une communication équitable entre les hommes.
Dotée de règles claires et sans exception (pas de verbes irréguliers, construction d’une multitude de mots à partir d’une même racine…), elle est d’un apprentissage beaucoup plus accessible que les autres langues. Se situant à l’intersection des cultures notamment par la diversité des origines de son vocabulaire, elle n’est par ailleurs l’outil d’aucune domination de certains hommes par rapport au reste de l’humanité. Elle est à ce jour pratiquée par plusieurs millions de personnes dans110 pays.

Le Centre Culturel Esperanto de Toulouse, qui a invité le choeur Interkant’, remercie la paroisse pour la mise à disposition de l’église, la mairie de Toulouse pour les locaux de répétition, et l’Ecole de musique de St-Orens pour le prêt d’instruments de musique.

Xosé kun la partoprenantoj de la aprila seminario

Post la sukcesa seminario pri esperanto-instruado, organizita en pasinta aprilo de EKC helpe de Tuluzaj Esperantistaj Fervojistoj kaj de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ni tuj ekpensis, ke tian seminarion ni devos reokazigi. Pri tiu intenco ni jam parolis en la raporto pri la seminario, kiun vi povis legi en La Krokodil’. Jen plipreciziĝas la afero: ni povas anonci al vi, ke nova seminario okazos la semajnofinon de la 27a kaj 28a de novembro.

Kiel la unua, tiu seminario estas titolita “Instrui Esperanton: metodika seminaro”. Ĝi dediĉiĝas unuavice al tiuj dezirantaj instrui Esperanton sed ne havantaj teorian aŭ praktikan bazon. La seminario donos al vi rapidan superrigardon al la diversaj metodoj de lingvoinstruado, kaj kelkajn bazajn teknikojn.

Refoje, gvidos tiun seminarion nia amiko Xosé, kiu vojaĝos de Katalunio ĝis Tuluzo. Xosé instruas Esperanton, kaj estas trejnanto pri esperanto-instruado en la kadro de la programo “Flugiloj de Malfacila Vento”, kies celo estas plialtigi la nivelon de esperanto-instruado en nia movado, speciale tiun de la junaj esperantistoj.

Por tiu dua okazo, cele al pli granda kvalito de la seminario, ni decidis limigi la nombron de partoprenantoj je 10 personoj. Cetere, ni prioritatigos tiujn, kiuj jam instruas Esperanton aŭ havas projekton instrui.

La aliĝilon vi povas elŝuti sur tiu paĝo.

Organisé par le Groupe Espérantiste Toulousain des Cheminots

Ce fut une semaine radieuse tant par les conditions météo dans un cadre très agréable que par l’ambiance des participants pour ce stage où les différents niveaux ont été respectés. Grâce à Jeanine, Josée (groupe espérantiste des cheminots autour de leur président André), Christophe (groupe espérantiste EKC Toulouse) nous avons encore progressé au cours de matinées studieuses méritant l’après-midi : des détentes ludiques, des repas conviviaux, des promenades sportives et culturelles. Apprécié à l’unanimité, ce style de stage loin de la ville est à renouveler pour parler toujours plus en espéranto et réunir des espérantistes de différentes régions!

Jackie

Plus de photos sur le blog des cheminots toulousains.

…on peut considérer que les activités de l’association ont été plutôt riches. Outre les cours qui sont organisés habituellement, les temps forts qui méritent d’être mentionnés par ordre chronologique sont :
— le stage du mois de juin à Arrout,
— le Forom des Langues
— le village association du Festival mondial de la Terre
— l’apéritif de fermeture de la bibliothèque d’EKC
— le Festival Rues d’Eté à Graulhet

Le stage à Arrout (5 et 6 juin)

Passer quelques jours à Arrout en compagnie de nos amis de la Sunkompanio est toujours un plaisir, d’autant plus au printemps quand le soleil est au rendez-vous. A l’occasion de ce dernier stage, nous avons eu la visite d’un quinzaine de stagiaires venus d’Ariège, de Revel et de Béziers. Comme toujours, l’ambiance a été familiale et bon enfant.

Le Forom des Langues (12 et 13 juin)

L’événement majeur de l’année pour tous les amoureux des langues. Comme toujours, EKC était au rendez-vous, représenté par plusieurs adhérents et sympathisants. On a noté cette année une légère diminution du nombre de stands et de visiteurs… s’agit-il d’un dégât collatéral de la Coupe du monde ? En tout cas, on peut se féliciter de la moisson de nouveaux contacts réalisée à cette occasion, collecte absolument essentielle pour faire connaître nos activités et les développer.

Le Festival mondial de la Terre (le 23, et du 25 au 27 juin)

Un autre rendez-vous auquel nous sommes maintenant habitués. Si ce Festival souffre d’un défaut d’information auprès du public, il a aussi été l’occasion de présenter l’espéranto à des promeneurs curieux et de prendre quelques contacts.

L’apéritif de fermeture de la bibliothèque (28 juin)

Une nouveauté ! Les adhérents et sympathisants de l’association ont été convié à un apéritif dans le local occupé par la bibliothèque à l’occasion de son dernier jours d’ouverture avant la pause estivale. Une dizaine de personne était présente, dont bien sûr Rikardo en sa qualité de bibliothécaire, toujours disposé à donner des conseils de lecture à ceux qui ne souhaitent pas partir en vacance sans quelques livres d’espéranto dans le sac… L’idée d’un apéritif d’ouverture fait son chemin ! Et d’ailleurs…

…quoi de prévu l’an prochain ?

Pour l’instant, rien de bien clair. L’organisation un peu perturbée de FESTO 2010 nous a empêché de fixer le calendrier des activités de l’an prochain. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura toujours des cours express, des cours de deuxième niveau, des stages, la bibliothèque, les rencontres au café Le Cactus…

Par ailleurs, nous avons encore le projet de refaire un séminaire de méthodologie sur l’enseignement de l’espéranto. Un autre projet est celui d’un atelier sur l’apprentissage et l’utilisation de l’espéranto par Internet. Ces deux projets ont toutes les chances d’être réalisés… mais les dates devront être anoncées dans un prochain Krokodil’

Agrablan someron al ĉiuj… kaj venu al FESTO!!!

Début mai, il est grand temps de faire un petit point sur FESTO 2010 qui se déroulera donc du 13 au 20 août à Toulouse. A un peu plus de 3 mois du début de la rencontre, il y a déjà plus de 100 personnes inscrites.

Le programme commence à prendre bien forme. Au niveau des artistes attendus, sans trop d’indiscrétions nous pouvons déjà annoncer au programme Kajto, Martin kaj la Talpoj, Kaj Tiel Plu, la Pafklik, Jomo kaj la liberacanoj, la Teatro Trupo de Tuluzo. En journée, cours de langues, ateliers, conférences, visites de Toulouse, ou visites à la piscine rythmeront la journée. Des excursions sont prévues: Cordes, Andorre/Foix, en vélo le long du Canal. Le samedi 14, une journée occitane est prévue à l’ostal d’Occitània de Toulouse avec un programme spécial. Voilà les grandes lignes, une semaine bien remplie en perspective.

Si vous n’avez pas encore réservé votre semaine, faites-le vite, si vous n’êtes pas encore inscrits, ne tardez pas trop! S’inscrire tôt permet aux organisateurs de mieux organiser (hébergement, logistique repas) . Bonne nouvelle : le surcout pour les inscriptions après le 31 mars ne s’appliquera pas pour les toulousains et les autres inscrits de la région. Des inscriptions par jour seront aussi toujours possibles. On s’inscrit sur le site de JEFO, nous avons aussi quelques fiches d’inscriptions papier à disposition.

Pour vous remettre un peu au niveau, et vous entrainer à l’oral, 2 stages à Arrout sont prévus, il est toujours possible de rejoindre le cours pratique de Rikardo du mercredi et il y aura aussi les manĝoklaĉo, les tables de discussion au Cactus pour pratiquer et d’autres rdv sont envisageables selon la demande.

Nous comptons donc sur votre participation active, d’autant plus que nous aurons besoin d’un maximum de personnes pour assurer des certaines taches avant, pendant et après la rencontre.Installation, courses, récuparation de matériel, transports de personnes, ménage quotidien et final, cuisine, permanences, accueil, accompagnement pendant les excursions…Des taches qui se feront en équipe avec d’autres participants étrangers et dans la bonne ambiance mais qu’il faudrait faire tourner pour permettre à tout le monde de profiter un maximum du programme. Des rabais seront accordés aux bénévoles.

Pour détailler tout cela, pour parler un peu plus du programme, pour répondre à toutes vos questions, nous organisons une réunion d’information le mercredi 02 juin, à 20h, à la maison de quartier de Rangueil (Métro Rangueil) dans la salle de la bibliothèque d’EKC. Il est important d’y participer, si vous ne pouvez vraiment pas, n’hésitez pas à me contacter directement pour poser des questions ou proposer votre aide.

Plus d’infos bientôt par mail et dans le prochain Kroko !

Toulouse accueillera cet été la fameuse rencontre internationale “FESTO”, rencontre organisée chaque année par l’association des jeunes espérantistes français (JEFO) en partenariat avec EUROKKA pour la partie artistique.

FESTO aura lieu du 13 au 20 août 2010 sur le campus de l’université Paul Sabatier.
Une occasion à ne pas rater pour tous ceux qui veulent parler espéranto, rencontrer des jeunes d’horizons divers, dans une ambiance festive. Beaucoup de participants étrangers ont l’intention de venir et beaucoup se sont déjà inscrits.

Le programme culturel (provisoire) est très alléchant et diversifié (Martin kaj la talpoj, Dolchamar, Kaj tiel Plu, Kajto, la Pafklik, JoMo…)

Une journée occitane est prévue ainsi que différentes activités (excursions à vélo le long du Canal, visites de Toulouse et de la région, des cours d’espéranto pour débutants, des cours d’occitan et de catalan, un atelier de chant, des conférences, des ateliers… etc … )

Une bonne équipe pour l’organization s’est constituée avec des membres de JEFO, d’EKC et d’EUROKKA. Mais si vous voulez nous rejoindre, si vous avez des idées à proposer pour le programme de la journée, des idées d’excursions, de visites, de collaborations avec d’autres associations, n’hésitez pas à nous contacter.

Accueillir cette rencontre à Toulouse est une grande chance pour nous tous, pour rencontrer des gens intéressants, pour profiter d’un riche programme mais nous aurons absolument besoin de votre participation et de votre aide pour que cette rencontre se passe dans les meilleures conditions et dans la meilleure ambiance possibles.

Une grande réunion sera organisée fin avril avec tous les toulousains et les gens intéressés de la région, qui voudraient bien donner un coup de main, juste avant ou pendant la rencontre. Par exemple, pour l’installation, prêter du matériel, faire des permanences, aider pour la cuisine, pour les courses, pour des excursions…

Mais déjà réservez votre semaine et parlez-en autour de vous!

Plus d’infos:

http://esperanto-jeunes.org/FESTO-2010?lang=eo (espéranto)

http://esperanto-jeunes.org/festo-2010-fr?lang=fr (Français)