Saluton Karaj Asocianoj!

Mi estas Zsófia Pataki el Hungario, kelkaj de Vi jam konas min de la Manĝoklaĉoj, aŭ de la semajnfina staĝo. Mi alvenis al Tuluzo antaŭ unu semajno, kaj mi restos kun vi ĝis la unua semajno de julio.

Mi estas sufiĉe nova esperantistino, mi konatiĝis kun Esperanto antaŭ malpli ol du jaroj, kiam komenciĝis esperanta fako en mia universitato. Mi ĉiam interesiĝis pri lingvoj, kaj mi scivolis, kiel aspektas artefarita lingvo, kaj kiel homoj uzas ĝin. Post duonjaro da studado mi partoprenis mian unuan renkontiĝon, la IJF-n en Italio. Tiam mi konis neniun kaj malbone parolis la lingvon, sed mi tuj enamiĝis kun la movado kaj ekkonis multajn novajn amikojn. Maje mi ekzameniĝis pri Esperanto, kaj en junio mi finis mian universitaton en la fako plenkreskuledukado. Somere mi partoprenis la Roskilde Festivalon en Danio kun esperantistoj, kaj helpis dum la organizado de IJS (Internacia Junulara Semajno en Hungario).

En septembro 2011 mi translokiĝis al Pollando, al Bjalistoko, kie mi laboris 9 monatojn kiel volontulo ĉe la Bjalistoka Esperanto-Societo. Mia lingva nivelo multe pliboniĝis, mi eksciis novajn aferojn pri la movado kaj mi eklernis kiel instrui esperanton. Dank’ al Esperanto mi multe vojaĝis dum la jaro kaj mi vizitis kiel eble plej multe da aranĝoj. Proksimiĝante al la fino de mia volontulado en Bjalistoko, mi eksciis, ke ankaŭ Tuluzo serĉas volontulon, kaj mi tre ĝojis, ke mi povis veni por unu monato. Mi ĝojas, ke mi povas ekkoni tiun belan landon, aktivajn esperantistojn, kaj la francan lingvon, kio estas same malfacila por mi, kiel la pola.

Somere mi kunorganizos kelkajn aranĝojn: IJS-n en Hungario, kaj SES en Slovakio. Mi kore invitas ĉiujn al ambaŭ aranĝoj! Komence de majo mi iĝis estrarano de HEJ (Hungara Esperanta Junularo), kaj mia celo estas pliaktivigi la junularan movadon, almenaŭ en mia universitata urbo, kie mi instruos la venontajn lernantojn en la esperanta-fako. Tre plaĉas al mi la aktivado de Tuluzo, kaj mi esperas, ke mi eklernos kelkajn aferojn, kiujn mi povos utiligi dum mia agado en Hungario.

Mi ŝatus multe de Vi ekkoni, kaj vivigi la internacian lingvon!

Ĝis espereble baldaŭ!

Advertisements

En la kastelo Grezijono, inter la 8a kaj la 15a de Aŭgusto okazis FESTO.
Kiel kutime, ĉiuvespere estis koncertoj, dank’al Floreal Martorell, kiu ĉiam perfekte zorgas pri ĉiuj muzikteknikaĵoj.
Bonŝance la vetero estis preskaŭ ĉiam bona, kaj la scenejo, antaux la kastelo, estis en mirinde belega loko, ĉefe kiam la koncertoj komenciĝis dum la sunsubiro!


Fakte, dum la tuta semajno, mi estis sufiĉe okupata, mi estis kuirhelpanto ofte kaj tagmeze kaj vespere, sed estis ĉiam bona etoso, kaj ni multe babilis kaj ridis en tiu kiurejo!
Mi tamen feriis dum unu tago por partopreni la ekskurson al la apudaj kasteloj, en unu el ili, la gvidistino estis bo-filino de Esperantistino kiu ofte venas al Grezijono, eĉ se ŝi ne parolis la lingvon!
Ni tamen provis intertrakti kun ŝi ke la venonta FESTO okazu en tiu luksa kastelo, sed ni bedaŭre ne sukcesis konvinki ŝin.
Nun mi estas en la Centra Oficejo de UEA, kien mi iris rekte de FESTO por labori kiel volontulo ĉe TEJO dum unu jaro.

Kelkaj pliaj fotoj

Verkis Sebĉjo

Voyage à Sarajevo

2011.09.06

Nous étions dix de la région de Lavaur à partir pour Sarajevo au congrès SAT, dont 2 non espérantistes. Nous sommes partis à trois voitures, et il nous a fallu quelques jours pour arriver jusque là-bas. C’était un petit congrès (à peu près 75 personnes), mais très sympathique.


Il y avait des débats, des spectacles, comme dans tous les congrès, mais l’accent a été particulièrement mis sur la visite de la région, avec souvent la guerre récente en toile de fond. Ainsi, nous avons visité Mostar, ville magnifique et son fameux pont, détruit par les Croates pendant la guerre et reconstruit à l’identique par des architectes turcs. Puis une visite de tunnel clandestin sous l’aéroport, qui a été pendant une longue période le seul point de ravitaillement de Sarajevo assiégée. Enfin une visite à Srebrenica, lieu d’un des plus grands massacres de la guerre (8000 exécutions sommaires)


Malgré ces aspects un peu sombres (pouvait-on les éviter ?) le congrès s’est déroulé dans une ambiance particulièrement festive, amicale et joyeuse. Sarajevo est une belle ville, ainsi que toute la région.

Verkis Daniel

Junulara Esperanto-Semajno, kiu okazis apud Berlino, estis mia unua eksterlanda renkontiĝo, kaj mi tre ĝojis partopreni ĝin, kvankam mi tre lacis, dum kaj post la renkontiĝo!

Fakte, la vojaĝo estis tiel amuza kiel la renkontiĝo! Mi volis iri al JES per du noktotrajnoj: Tuluzo – Parizo kaj Parizo – Berlino por viziti la francan ĉerfurbon, mi malkovris la teruran metrosistemon, kaj iris al la plej gravaj lokoj… Vespere, mi renkontis amikon kun kiu mi devis voĵaĝi al JES ekde Parizo. Ni atendis nian trajnon, sed finfine ĝi estis nuligita… SNCF proponis al la vojaĝantoj dormi en seĝoj, en iu trajno atendante la morgaŭan trajnon… Sed feliĉe, iu afabla esperantisto kiu loĝis kvar metrostaciojn for de la stacidomo proponis ke ni dormu ĉe li, la vespero estis tiel bona ke ni preskaŭ ĝojis pri nia aĉa situacio!

Pri JES, precipe, ni festis, amuziĝis kaj enlitiĝis tre malfrue… Mi partoprenis ekskurson al Cottbus, belega kaj tre interesa urbo, ni havis gvidantinon germanlingvan kaj mia amiko Zeb tradukis esperante al ĉiuj! Post la gvidado, tiu gvidantino interesiĝis pri ni kaj demandis de kiu lando ni venas, kaj diris ke antaŭlonge, ekzistis esperantklubo en Cottubus.

La novjarvespero estis la plej bona de mia tuta vivo, multaj estis vestitaj bele kaj freneze kelkfoje! Fakte, mi festis ĝin dufoje, mi estis kun grupo de geukrainoj kaj mi festis kun ili la Ukrainan novjaron, unu horo antaŭe! “Snovim Godom” ili kriis: feliĉan novan jaron ruse! Iu amiko festis ĉiujn novjarojn de la mondo ĉiuhore, li feliĉis! Mi estis tro serioza, ne sufiĉe freneza por fari same, sed venontjare mi feliĉos kun li.

Nun, restas en mia menso neforgeseblaj memoraĵoj kaj mi certe partoprenos denove venontjare tiun mojosan renkontiĝon!

Sebĉjo

Mi ne povis partopreni la unuan en aprilo, kaj mi tion bedaŭris. Ĉifoje, mi ne maltrafis la seminarion de ILEI, denove gvidita de Xosé Condé el Barcelono. Aliĝis 10 instruemuloj aŭ jam instruintoj, instruistoj. Triono estis tuluzanoj, triono venis de la regiono kaj triono de pli malproksime: Pariza regiono, Troyes, Dordogne… Eĉ unu argentino ĉeestis la seminarion kiel observanto, tute hazarde (tamen trafe) vizitante Tuluzon tiun semajnfinon.

La unuan tagon, post kelkaj bazaj informoj pri pedagogio kaj pri historio de instrumetodoj prezentitaj de Xosé, ni poste praktikis, kaj duope preparis kurseron.

Vespere, okazis manĝo-klaĉo en la sama loko kaj kelkaj esperantistoj de Tuluzo kuniĝis. Post la manĝo, Xosé  diris por ni galegan (Xosé estas galego) kaj belegan ekzorcon (“ekzorco de la brulaĵo”,  sorĉo kontraŭ la malbonaj spiritoj kiuj abundas en Galegujo…) kaj samtempe preparis trinkindan kaj bonegan miksaĵon. La fajro stariĝis, la ĉambro ne brulis kaj la etoso varmiĝis…

“…Putritaj truitaj kanoj, hejmo de vermoj kaj bestaĉoj, fajro de la vaganta animaro…” iom timege sed ne tro.

Dimanĉe, ĉiu duopo rollude prezentis sian kurseron.  Observi la aliajn en diversaj instrusituacioj, vidi plibonigindaĵojn, konsciĝi pri kio mankis en nia preparado…Estis tre amuze, kaj tre lernige. Do, nu, mi kolektis multajn novajn ideojn, strebojn por la venontaj semajnfinoj en Arrout, kaj por la kursoj, kiujn mi okaze gvidos en Tuluzo.

Lernontoj, preparu vin!

Début mai, il est grand temps de faire un petit point sur FESTO 2010 qui se déroulera donc du 13 au 20 août à Toulouse. A un peu plus de 3 mois du début de la rencontre, il y a déjà plus de 100 personnes inscrites.

Le programme commence à prendre bien forme. Au niveau des artistes attendus, sans trop d’indiscrétions nous pouvons déjà annoncer au programme Kajto, Martin kaj la Talpoj, Kaj Tiel Plu, la Pafklik, Jomo kaj la liberacanoj, la Teatro Trupo de Tuluzo. En journée, cours de langues, ateliers, conférences, visites de Toulouse, ou visites à la piscine rythmeront la journée. Des excursions sont prévues: Cordes, Andorre/Foix, en vélo le long du Canal. Le samedi 14, une journée occitane est prévue à l’ostal d’Occitània de Toulouse avec un programme spécial. Voilà les grandes lignes, une semaine bien remplie en perspective.

Si vous n’avez pas encore réservé votre semaine, faites-le vite, si vous n’êtes pas encore inscrits, ne tardez pas trop! S’inscrire tôt permet aux organisateurs de mieux organiser (hébergement, logistique repas) . Bonne nouvelle : le surcout pour les inscriptions après le 31 mars ne s’appliquera pas pour les toulousains et les autres inscrits de la région. Des inscriptions par jour seront aussi toujours possibles. On s’inscrit sur le site de JEFO, nous avons aussi quelques fiches d’inscriptions papier à disposition.

Pour vous remettre un peu au niveau, et vous entrainer à l’oral, 2 stages à Arrout sont prévus, il est toujours possible de rejoindre le cours pratique de Rikardo du mercredi et il y aura aussi les manĝoklaĉo, les tables de discussion au Cactus pour pratiquer et d’autres rdv sont envisageables selon la demande.

Nous comptons donc sur votre participation active, d’autant plus que nous aurons besoin d’un maximum de personnes pour assurer des certaines taches avant, pendant et après la rencontre.Installation, courses, récuparation de matériel, transports de personnes, ménage quotidien et final, cuisine, permanences, accueil, accompagnement pendant les excursions…Des taches qui se feront en équipe avec d’autres participants étrangers et dans la bonne ambiance mais qu’il faudrait faire tourner pour permettre à tout le monde de profiter un maximum du programme. Des rabais seront accordés aux bénévoles.

Pour détailler tout cela, pour parler un peu plus du programme, pour répondre à toutes vos questions, nous organisons une réunion d’information le mercredi 02 juin, à 20h, à la maison de quartier de Rangueil (Métro Rangueil) dans la salle de la bibliothèque d’EKC. Il est important d’y participer, si vous ne pouvez vraiment pas, n’hésitez pas à me contacter directement pour poser des questions ou proposer votre aide.

Plus d’infos bientôt par mail et dans le prochain Kroko !

Pri la seminario

2010.05.19

Ni estis ĉirkaŭ dekkvin partoprenantoj en tutserioza diligenta sed bonhumora etoso. La fervojistoj, kiuj ankaŭ partoprenis al la kurso, gastigis nin amike.

Dum tiu tro mallonga staĝo ni malkovris instrumetodojn tra la brila raporto de Xosé. La klaraj klarigoj, kiujn li donis al ni, ebligis al ni per antaŭpreparita plano fari etan kurson antaŭ la aliaj staĝantoj, kiu tuj estos korigita. La ekzerco estis ne facila, ni estis kaj estas ankoraù longtempe komencantoj! Tutgrupa, grupa, partnera kaj individua tempoj, kvarakta instruado por ĉiufoje konstrui la kursojn; per ludoj, novaj materialoj, aŭtomataj kaj poste duonaŭtomataj ekzercoj, kaj finfine neaŭtomataj ekzercoj tavolas la instruado.

Francis kaj Michel instruantaj

Francis kaj Michel instruantaj

Dank’ al EKC ni estos eble iam instruistoj, ĉu ja la plej bonaj!…
Michel

Former les espérantistes qui souhaitent se familiariser avec les techniques de bases de l’enseignement de la langue, c’est une des priorité de l’organisation ILEI. Et c’est dans ce but qu’a été organisé à Toulouse, le week-end des 10 et 11 avril dernier, un séminaire animé par Xosé Condé, venu spécialement de Catalogne pour rencontrer un groupe d’une quinzaine de séminaristes venus non seulement de Toulouse mais aussi de divers endroits du sud-ouest (Tarn, Ariège, Corrèze et Pyrénées-Atlantiques).
Ce séminaire s’est caractérisé par la grande intensivité du rythme de travail, mais aussi par une très bonne ambiance.

Vespermanĝo

A cette réussite ont grandement participé nos amis de TEF, les cheminots espérantistes toulousains, qui ont notamment hébergé le séminaire et mis à disposition la majeure partie du matériel, ainsi que la Fédération Midi-Pyrénées qui a apporté son soutien financier.
Ce premier essai réussi nous donne envie de le refaire pour tous ceux qui auraient souhaité être présent mais n’ont pas pu y participer. Xosé, qui lui aussi est reparti très content du séminaire, est d’accord sur le principe de le réorganiser dès l’automne prochain ! La date et le lieu restent encore à préciser, et vos suggestions sont les bienvenues. Nous en reparleront prochainement dans le Krokodil’.

Toulouse accueillera cet été la fameuse rencontre internationale “FESTO”, rencontre organisée chaque année par l’association des jeunes espérantistes français (JEFO) en partenariat avec EUROKKA pour la partie artistique.

FESTO aura lieu du 13 au 20 août 2010 sur le campus de l’université Paul Sabatier.
Une occasion à ne pas rater pour tous ceux qui veulent parler espéranto, rencontrer des jeunes d’horizons divers, dans une ambiance festive. Beaucoup de participants étrangers ont l’intention de venir et beaucoup se sont déjà inscrits.

Le programme culturel (provisoire) est très alléchant et diversifié (Martin kaj la talpoj, Dolchamar, Kaj tiel Plu, Kajto, la Pafklik, JoMo…)

Une journée occitane est prévue ainsi que différentes activités (excursions à vélo le long du Canal, visites de Toulouse et de la région, des cours d’espéranto pour débutants, des cours d’occitan et de catalan, un atelier de chant, des conférences, des ateliers… etc … )

Une bonne équipe pour l’organization s’est constituée avec des membres de JEFO, d’EKC et d’EUROKKA. Mais si vous voulez nous rejoindre, si vous avez des idées à proposer pour le programme de la journée, des idées d’excursions, de visites, de collaborations avec d’autres associations, n’hésitez pas à nous contacter.

Accueillir cette rencontre à Toulouse est une grande chance pour nous tous, pour rencontrer des gens intéressants, pour profiter d’un riche programme mais nous aurons absolument besoin de votre participation et de votre aide pour que cette rencontre se passe dans les meilleures conditions et dans la meilleure ambiance possibles.

Une grande réunion sera organisée fin avril avec tous les toulousains et les gens intéressés de la région, qui voudraient bien donner un coup de main, juste avant ou pendant la rencontre. Par exemple, pour l’installation, prêter du matériel, faire des permanences, aider pour la cuisine, pour les courses, pour des excursions…

Mais déjà réservez votre semaine et parlez-en autour de vous!

Plus d’infos:

http://esperanto-jeunes.org/FESTO-2010?lang=eo (espéranto)

http://esperanto-jeunes.org/festo-2010-fr?lang=fr (Français)

FESTO EN TULUZO!

2010.01.15

Toulouse accueillera cet été une grande rencontre internationale ! “FESTO”, la rencontre organisée chaque année par l’association des jeunes espérantistes français, aura lieu du 13 au 20 août 2010 sur le campus de l’université Paul Sabatier.
Une occasion à ne pas rater pour tous ceux qui veulent parler espéranto, rencontrer des jeunes d’horizons divers, dans une ambiance festive.
Le programme sera prochainement disponible. On en reparlera bientôt !

http://esperanto-jeunes.org/-Festo-2010,95?lang=fr